अब त कुकुर ले पनि अपिसको काम सिक्दै छन।

koro for website

Leave a Reply