जोक

एउटा गाँउका दाजुभाइ ब्यापार गर्न घरबाट ताढागयछन । एउटा डोटीतिर गए छन त अर्को ईलामतिर । अनी एकदिन एउटा हाटबजारमा
भेट भएछ अनी एउटाले सोधेछ अनी तेरो ब्यापार कस्तो भयोत मेरो त डोटी गयर धोतीनटोपी भयो त्यै धोती बेचेर म यहाँ आयको । अनी तेरो नि मेरो पनि ईलाम ब्यापार गर्न गयको मेरो पनि घर जेथानै लीलाम भयो मसँग एउटा लगौटी थियो त्यही बेचेर चिलम ठोकेमपनी ।।।।।

Leave a Reply