गजल

जनाताको अधिकारमा ढुङ्गा हनाहान भयो ।
संबिधान बनाउँ भन्दा कुर्शी तानातान भयो ।

जनताले दियभोट ठुलो असा राखी सबले ।
जनताले हरयका मन्त्री छानाछान भयो ।
संबिधान बनाउँ भन्दा कुर्शी तानातान भयो ।

जनाताको सर्बोच्चता भन्दै कोही नेता लागे ।
सर्बोच्चताको लागि लडन सबको मानामान भयो ।
संबिधान बनाउँ भन्दा कुर्शी तानातान भयो ।

शान्ति देश चिनियको हाम्रो देश नेपाल ।
हत्या हिंसा काटमार सबले जना जान भयो ।
संबिधान बनाउँ भन्दा कुर्शी तानातान भयो ।

जनाताको अधिकारमा ढुङ्गा हनाहान भयो ।
संबिधान बनाउँ भन्दा कुर्शी तानातान भयो ।

रमेश ‘बिकल’सुबेदी (जिज्ञाशु कान्छा )

2 Responses to “गजल”

  1. sumit pyasi says:

    impressive……..

  2. Garima "chari" says:

    Quiet good…

Leave a Reply