सगरमाथा बसे कम्प सम कसरी जाने र कती पैसा लाक्छ

संसारआ को सब्भन्दा अग्लो हिमाल नेपाल को सुलुखुम्बु जिल्ल को सगरमाथा न्याश्नल पार्क भित्र प्रछ ।सगरमाथा को अधर सिबिर सम्म पुग्नको लागि लुक्ल बाट यक हप्त को बाटो तय गर्नु पर्ने हुन्च । काठमाडौं बाट लुक्ल सम हावाइ जहाँज को यत्र तय गर्नु पर्छ र यो पैतिसा मिनट को यत्र हुनेछ । लुक्ला पुगी सके पछी तपाईं केहि छिन अरम गर्न सक्नु हुनेछ त्यहाँ हजुर ले सबै किसिम का सुबिधहरु पाउनु हुनेछ बैंक लगयत कफि सप अनि छुतेका पद यत्रा को लागि समान किन्न सक्नु हुनेछ ।

टपाई लाई मैले अकैचिना लुक्ल तिरा म ध्यान आक्रसन गरौन चाहन्छु ।

Lukla airport

पहिलो दिना तपाईं लुक्ला बाट तीनआ घण्टा लगयार फक्दिङ भन्ने ठाउँसम्म पुग्न सुन्क्नु हुन्छ । तपाईं अझै दुइ घ्न्ता हिदेर मन्जु भने ठाउँसम हिदना सक्नु हुन्छ तर तपाईं लाई बिस्तारै अरम गरी कन अगाडी बढन अनुरओध गर्दछु ।

सगरमाथा अधार सिबिरा सम पुग्नको लागि चहिने दिन र बसने ठाउँको नाम हरु :

१: काठमाडौं बाट लुक्ला हावाइ जहाँज म अनि हिदेर फक्दिङ सम्म ।
२: फक्दिङ बाट नाम चे बजार सम ।
३ : नामचे बजार म आरम अथवा एभरेष्ट भ्यू होटेल घुम्फिर अनि बेलुका फर्केर नाम चे बजार ।
४ : नामचे बाट हिडेर तेङ्बोचे गुम्ब
५ : तेङ्बोचे बाट डिइबोचे ।
६ : डिङ्बोछे बाट लोबुचे

Tags:

Leave a Reply