Archive for the ‘गीत-भिडियो’ Category

ढल्क्यो ढल्क्यो जोवन मेरो (नेपाली चलचित्र – नैना रेशम)

Sunday, April 18th, 2010

ढल्क्यो ढल्क्यो जोवन मेरो (सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् )

ढाका टोपी ढल्क्यो नभन… दोहोरी गीत

Friday, April 9th, 2010

ढाका टोपी ढल्क्यो नभन ( सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् )

सागर सरी चोखो माया (नेपाली चलचित्र-सिल्सिला)

Thursday, June 18th, 2009

सागर सरी चोखो माया (नेपाली चलचित्र-सिल्सिला) (सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)

सुपारी चाम्रो नेपाली लोकगीत

Saturday, May 23rd, 2009

सुपारी चाम्रो नेपाली लोकगीत(सुन्न को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)